Váhy, servis, oprava váh / OZSERVIS.sk / plošinové váhy, použité váhy, počítacie, etiketovacie, termoetikety, pokladne, čiarové kódy, ciachovanie Váhy, servis, oprava váh / OZSERVIS.sk / plošinové váhy, použité váhy, počítacie, etiketovacie, termoetikety, pokladne, čiarové kódy, ciachovanie

váhy
pokladne
servis na váhy
tlačiarne etikiet
obchodné zariadenia
technika pre bankovky a mince

Váhy, servis, oprava váh / OZSERVIS.sk / plošinové váhy, použité váhy, počítacie, etiketovacie, termoetikety, pokladne, čiarové kódy, ciachovanie
Najvýkonnejšia počítacia
váha BBA

Pokles cien o 6%.
Váhy, servis, oprava váh / OZSERVIS.sk / plošinové váhy, použité váhy, počítacie, etiketovacie, termoetikety, pokladne, čiarové kódy, ciachovanie
............................................. Váhy, servis, oprava váh / OZSERVIS.sk / plošinové váhy, použité váhy, počítacie, etiketovacie, termoetikety, pokladne, čiarové kódy, ciachovanie
Mini Tiger pokles cien
cca o 8%

Prenosná váha pre pulty
predajní, stánky a kuchyne
Váhy, servis, oprava váh / OZSERVIS.sk / plošinové váhy, použité váhy, počítacie, etiketovacie, termoetikety, pokladne, čiarové kódy, ciachovanie
............................................. Váhy, servis, oprava váh / OZSERVIS.sk / plošinové váhy, použité váhy, počítacie, etiketovacie, termoetikety, pokladne, čiarové kódy, ciachovanie
DS-650E
Elegantná biela váha pre pulty
predajní, supermarkety a výdajne
stravy
Váhy, servis, oprava váh / OZSERVIS.sk / plošinové váhy, použité váhy, počítacie, etiketovacie, termoetikety, pokladne, čiarové kódy, ciachovanie
......................................................... Váhy, servis, oprava váh / OZSERVIS.sk / plošinové váhy, použité váhy, počítacie, etiketovacie, termoetikety, pokladne, čiarové kódy, ciachovanie
Počítacia váha HC-i
Váha na váženie a počítanie
kusov pre sklady a výrobne
s mimoriadnym pomerom
výkon - cena
Váhy, servis, oprava váh / OZSERVIS.sk / plošinové váhy, použité váhy, počítacie, etiketovacie, termoetikety, pokladne, čiarové kódy, ciachovanie
......................................................... Váhy, servis, oprava váh / OZSERVIS.sk / plošinové váhy, použité váhy, počítacie, etiketovacie, termoetikety, pokladne, čiarové kódy, ciachovanie
DS-500
Mobilná vodotesná váha
pre kuchyne, rozrábky a ako
kontrolná váha za AKCIOVÚ cenu
Váhy, servis, oprava váh / OZSERVIS.sk / plošinové váhy, použité váhy, počítacie, etiketovacie, termoetikety, pokladne, čiarové kódy, ciachovanie
......................................................... Váhy, servis, oprava váh / OZSERVIS.sk / plošinové váhy, použité váhy, počítacie, etiketovacie, termoetikety, pokladne, čiarové kódy, ciachovanie
Váha DS-860, 866+skener
Kombinácia váhy so skenerom pre
pokladničné pulty predajní
Váhy, servis, oprava váh / OZSERVIS.sk / plošinové váhy, použité váhy, počítacie, etiketovacie, termoetikety, pokladne, čiarové kódy, ciachovanie
......................................................... Váhy, servis, oprava váh / OZSERVIS.sk / plošinové váhy, použité váhy, počítacie, etiketovacie, termoetikety, pokladne, čiarové kódy, ciachovanie
Etiketovacie váhy SM-100 a SM-500
Výkonné etiketovacie váhy pre
predajne, supermarkety, výrobne,
baliarne
Váhy, servis, oprava váh / OZSERVIS.sk / plošinové váhy, použité váhy, počítacie, etiketovacie, termoetikety, pokladne, čiarové kódy, ciachovanie
......................................................... Váhy, servis, oprava váh / OZSERVIS.sk / plošinové váhy, použité váhy, počítacie, etiketovacie, termoetikety, pokladne, čiarové kódy, ciachovanie
Vážiaci a etiketovací automat HI-700
Nerezový plnoautomat na váženie,
tlač a aplikáciu etikiet na tovary
s kapacitou do 150 balíčkov/min.
Váhy, servis, oprava váh / OZSERVIS.sk / plošinové váhy, použité váhy, počítacie, etiketovacie, termoetikety, pokladne, čiarové kódy, ciachovanie
......................................................... Váhy, servis, oprava váh / OZSERVIS.sk / plošinové váhy, použité váhy, počítacie, etiketovacie, termoetikety, pokladne, čiarové kódy, ciachovanie
Terminal DI-760PC
Indikátor pre priemysel
do siete Windows alebo Linux
Váhy, servis, oprava váh / OZSERVIS.sk / plošinové váhy, použité váhy, počítacie, etiketovacie, termoetikety, pokladne, čiarové kódy, ciachovanie
Váhy, servis, oprava váh / OZSERVIS.sk / plošinové váhy, použité váhy, počítacie, etiketovacie, termoetikety, pokladne, čiarové kódy, ciachovanie
SLUŽBY
.............................................................................................................................................
Váhy, servis, oprava váh / OZSERVIS.sk / plošinové váhy, použité váhy, počítacie, etiketovacie, termoetikety, pokladne, čiarové kódy, ciachovanie
Ťažiskom našich dodávok je služba zákazníkovi , ktorá môže zahŕňať dodanie zariadenia,
ale musí zahŕňať poskytnutie úplného servisu na existujúce i nové zariadenia zákazníka. Zákazník
dostane patričné služby v každom štádiu spolupráce a takého druhu, ktoré práve potrebuje.
Dostane ich priamo od pracovníkov servisu, ale aj od servisných partnerov OZ SERVIS na celom území Slovenska.

Naši servisní pracovníci sú vyškolení, vo firme máme know-how, skúsenosti, a hlavne oprávnenie pre opravy a montáž určených meradiel hmotnosti v zmysle registračného osvedčenia č. RZ1/I -013/2002, ktoré vydal UNMS - Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.

Tak ako pri predaji zariadení, aj pri opravách platí pravidlo, že dbáme, aby zákazník dostal optimálnu službu za primeranú cenu. Zariadenia opravujeme za čo najnižšiu cenu a vždy až po odsúhlasení rozsahu a ceny opravy. Tak je zákazník vždy v pozícii, že rozhoduje o svojich financiách na základe informácie o nákladnosti opráv a sám posúdi ich ekonomickú výhodnosť.

V prípade záujmu zákazníka, robíme i evidenciu meradiel zákazníka, evidenciu opráv a termínov ich overovania. Preberáme tak dohľad nad meradlami hmotnosti zákazníka v zmysle zákonov a predpisov platných pre váhy. Zákazníkovi to prinesie úsporu času a predíde sa problémom, ktoré môžu nastať pri kontrolách štátnych kontrolných orgánov.

K dispozícii sú Vám naše telefónne čísla a e-mail...

 • opravy, programovanie techniky
 • zabezpečenie metrologického overenia
 • zápožičky
 • on-line poradenstvo
 • náhradné diely, technická podpora
 • záručný a pozáručný servis
 • kalibrácie, výmena závaží
 • dotlač - potlač údajov na etikety

  Zápožičky
  Potrebujete vykonať rýchlu inventúru skladu? Potrebujete použiť váhu pre jednorazovú akciu alebo sa vám pokazila vaša vlastná váha?
  Radi Vám pre váženie alebo počítanie výrobkov zapožičiame váhy presne podľa Vašej požiadavky.
  Kontaktujte nás a my vám po konzultácii navrhneme vhodné riešenie. Po dohode a podpise zápožičky vám váhy pripravíme, dopravíme na prevádzku, nainštalujeme a zaškolíme obsluhu na používanie a údržbu.
  Cena služby závisí od typu zariadenia a dĺžky zápožičky.
  Pracovníci OZ SERVIS Vám radi poskytnú ďalšie informácie.
 • váhy, servis váh, pokladne, tlačiarne etikiet, obchodné zariadenia, plošinové váhy, použité váhy, počítacie, etiketovacie, termoetikety