Váhy, servis, oprava váh / OZSERVIS.sk / plošinové váhy, použité váhy, počítacie, etiketovacie, termoetikety, pokladne, čiarové kódy, ciachovanie Váhy, servis, oprava váh / OZSERVIS.sk / plošinové váhy, použité váhy, počítacie, etiketovacie, termoetikety, pokladne, čiarové kódy, ciachovanie

váhy
pokladne
servis na váhy
tlačiarne etikiet
obchodné zariadenia
technika pre bankovky a mince

 
Značky v našom
 sortimente:

Váhy, servis, oprava váh / OZSERVIS.sk / plošinové váhy, použité váhy, počítacie, etiketovacie, termoetikety, pokladne, čiarové kódy, ciachovanie

banková technika Rottner
banková technika banková technika
váhy váhy
Váhy, servis, oprava váh / OZSERVIS.sk / plošinové váhy, použité váhy, počítacie, etiketovacie, termoetikety, pokladne, čiarové kódy, ciachovanie registračné pokladne
Váhy, servis, oprava váh / OZSERVIS.sk / plošinové váhy, použité váhy, počítacie, etiketovacie, termoetikety, pokladne, čiarové kódy, ciachovanie váhy
Váhy, servis, oprava váh / OZSERVIS.sk / plošinové váhy, použité váhy, počítacie, etiketovacie, termoetikety, pokladne, čiarové kódy, ciachovanie váhy
Váhy, servis, oprava váh / OZSERVIS.sk / plošinové váhy, použité váhy, počítacie, etiketovacie, termoetikety, pokladne, čiarové kódy, ciachovanie váhy
Váhy, servis, oprava váh / OZSERVIS.sk / plošinové váhy, použité váhy, počítacie, etiketovacie, termoetikety, pokladne, čiarové kódy, ciachovanie váhy
Váhy, servis, oprava váh / OZSERVIS.sk / plošinové váhy, použité váhy, počítacie, etiketovacie, termoetikety, pokladne, čiarové kódy, ciachovanie vozíky a váhou
Váhy, servis, oprava váh / OZSERVIS.sk / plošinové váhy, použité váhy, počítacie, etiketovacie, termoetikety, pokladne, čiarové kódy, ciachovanie tlačiarne etikiet
Váhy, servis, oprava váh / OZSERVIS.sk / plošinové váhy, použité váhy, počítacie, etiketovacie, termoetikety, pokladne, čiarové kódy, ciachovanie vákuové baličky
Váhy, servis, oprava váh / OZSERVIS.sk / plošinové váhy, použité váhy, počítacie, etiketovacie, termoetikety, pokladne, čiarové kódy, ciachovanie baličky
Váhy, servis, oprava váh / OZSERVIS.sk / plošinové váhy, použité váhy, počítacie, etiketovacie, termoetikety, pokladne, čiarové kódy, ciachovanie skenery
Váhy, servis, oprava váh / OZSERVIS.sk / plošinové váhy, použité váhy, počítacie, etiketovacie, termoetikety, pokladne, čiarové kódy, ciachovanie pokladničné boxy
Váhy, servis, oprava váh / OZSERVIS.sk / plošinové váhy, použité váhy, počítacie, etiketovacie, termoetikety, pokladne, čiarové kódy, ciachovanie banková technika
Váhy, servis, oprava váh / OZSERVIS.sk / plošinové váhy, použité váhy, počítacie, etiketovacie, termoetikety, pokladne, čiarové kódy, ciachovanie váhy, baličky
a tlačiarne
etikiet

Váhy, servis, oprava váh / OZSERVIS.sk / plošinové váhy, použité váhy, počítacie, etiketovacie, termoetikety, pokladne, čiarové kódy, ciachovanie váhy, baličky a tlačiarne etikiet
Váhy, servis, oprava váh / OZSERVIS.sk / plošinové váhy, použité váhy, počítacie, etiketovacie, termoetikety, pokladne, čiarové kódy, ciachovanie váhy a laboratórna technika
a iné...
Váhy, servis, oprava váh / OZSERVIS.sk / plošinové váhy, použité váhy, počítacie, etiketovacie, termoetikety, pokladne, čiarové kódy, ciachovanie
PRODUKTY
.............................................................................................................................................
Váhy, servis, oprava váh / OZSERVIS.sk / plošinové váhy, použité váhy, počítacie, etiketovacie, termoetikety, pokladne, čiarové kódy, ciachovanie
OZ SERVIS ponúka v sortimente váh prakticky výrobky všetkých značiek , ktoré sa
u nás predávajú a majú rokmi vybudované pevné zázemie s náhradnými dielmi, know-how a
skúsenosťami a kanálmi na ich udržiavanie.
Vzhľadom na značný rozsah produktov, ktoré je možné získať, Vám OZ SERVIS ponúkne optimálny výber, kde optimum bude vždy podľa potreby zákazníka.

V každom prípade dostane zákazník za svoje peniaze najlepší výkon na trhu, značkovú techniku a bonus - registráciu jeho meradla a kvalifikovaný dohľad nad metrológiou s pravidelným overovaním a údržbou.

Váhy a vážiace systémy:
Váhy, servis, oprava váh / OZSERVIS.sk / plošinové váhy, použité váhy, počítacie, etiketovacie, termoetikety, pokladne, čiarové kódy, ciachovanie
 • obchodné váhy
 • kuchynské a kontrolné váhy
 • váhy s tlačou etikety / účtenky
 • počítacie váhy
 • príjmové váhy na prepravky
 • plošinové a paletové váhy
 • indikátory a plošiny
 • vozíky s váhou
 • priebežné automatické váhy s aplikáciou etikiet
 • vážiace, baliace a etiketovacie automaty
 • závesné váhy pre masiarov
 • žeriavové váhy
 • laboratórne váhy, zlatnícke a lekárenské váhy
 • váhy pre zdravotníctvo
 • vreckové a prenosné váhy
 • poštové, listové a balíkové váhy
 • mechanické váhy
 • závažia, metre a sady závaží

 • Registračné pokladnice

  Tlačiarne etikiet a čiarových kódov:
  Váhy, servis, oprava váh / OZSERVIS.sk / plošinové váhy, použité váhy, počítacie, etiketovacie, termoetikety, pokladne, čiarové kódy, ciachovanie
 • termo a termotransferové tlačiarne
 • priebežné s aplikáciou etikiet
 • podávače, aplikátory, navíjače etikiet
 • Obchodné zariadenia:
  Váhy, servis, oprava váh / OZSERVIS.sk / plošinové váhy, použité váhy, počítacie, etiketovacie, termoetikety, pokladne, čiarové kódy, ciachovanie
 • banková technika
 • teplomery a vlhkomery
 • automaty pre odber fliaš
 • snímače čiarových kódov
 • pokladničné boxy a pulty
 • etiketovacie kliešte
 • pásky, termopásky, etikety, termoetikety
 • Baličky:
  Váhy, servis, oprava váh / OZSERVIS.sk / plošinové váhy, použité váhy, počítacie, etiketovacie, termoetikety, pokladne, čiarové kódy, ciachovanie
 • balenie do prieťažnej fólie
 • balenie do misiek / vaničiek - thermosealing
 • balenie do fólie tvarovanej v stroji
 • balenie do sáčkov vo vákuovej komore
 • váhy, servis váh, pokladne, tlačiarne etikiet, obchodné zariadenia, plošinové váhy, použité váhy, počítacie, etiketovacie, termoetikety